Çek Karnesi

Ticari hayatta daralan kar marjları finansman yönetiminde operasyonel maliyetlerin ve nakit akışı planlamanın önemini arttırmaktadır.

Firmanız tarafından şirket hesabınızdan gerçekleştirilecek alımların ödenmesini veya şahsi hesabınızdan doğan ödemelerinizi, nakit taşıma riskinizi ortadan kaldırarak bankamız Çek Karnesi ile gerçekleştirebilirsiniz

  • Ödeme kolaylığı sağlar.
  • Nakit para taşımak veya saklama külfetinden sizi kurtarır.
  • Keşideci, kendi hesabından yapılan ödemenin delilini de, kendiliğinden elde etmiş olur.
  • Keşideci ile muhatap banka arasında sürekli bir iş ilişkisinin kurulmasını sağlar.
  • Ödemelerini çekle yapan firmalar için özel olarak tasarlanmış Sürekli Çek Basım Programı ile manuel olarak çek yazma işlemine son verilebilir ve firmaların çeklerinin bilgisayar yardımıyla çok hızlı ve düzenli şekilde yazılması sağlanabilmektedir.

Karekodlu Çek:

Ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan çeklere ilişkin işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından geliştirilen Karekodlu Çekler Deniz’de!

Bankamızdan temin edebileceğiniz bu çekler üzerindeki karekodu, Findeks Mobil Uygulaması’na okutarak hem çekin doğruluğuna hem de keşidecinin çek ödeme performansına ilişkin bilgilere saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz. Bu sayede çek hamili olarak tahsilat sıkıntısı yaşayıp yaşamayacağınızı ön görebilir, Karekodlu Çek keşidecisi olarak güven ve saygınlığınızı arttırarak ticari hayatınızı kolaylaştırmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Karekodlu Çek talebi tüm DenizBank şubelerinden yapılabilmektedir.

Avantajları

  • Çek hamili Karekodlu Çek’i sorgulayarak keşidecinin geçmiş dönem çek ödeme performansı hakkında bilgi sahibi olur ve çeki alıp almayacağına karar verebilir.
  • Sahtecilik ve tahrifat riski önlenebilecektir.
  • Karşılıksız çek endişesi azalacaktır.
  • Piyasadaki güvenilir oyuncuların birbirleri ile karşılaşması kolaylaşacaktır.
  • Karekodlu Çek keşidecileri için piyasadaki itibar ve güvenilirlik artacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Turuncu Çek:

Ödemelerini ve mal alımlarını çek ile yapan tüm işletmeler! Deniz’in nakit garantili Turuncu Çekleri artık tüm şubelerde.

Normal banka çekinin tüm şekil şartlarını taşıyan, DenizBank olarak belli bir meblağa kadar ödeme garantisini taahhüt ettiğimiz çeklerdir. Turuncu Çek karnesi sadece TL çek karnesi olarak verilmektedir. Maksimum limit 100.000 TL’dir.

Turuncu Çek talebi tüm DenizBank şubelerinden yapılabilmektedir.